Facilitator, faciliteren, enthousiasme, enthousiasmeren