unbearable, frustratie, frustration, onuitstaanbaar, communicatie