Studentimized Blended Learning

Power2Improve Academy staat voor Studentimized Blended Learning. Onze unieke en beproefde leermethode biedt optimaal resultaat en optimaal rendement. Daardoor realiseren alle betrokkenen hun doelen. Leerresultaat voor de deelnemer of student: opdoen van gewenste kennis en kunde. Leerrendement voor de onderwijsinstelling, werkgever, afnemer of leverancier: gewenst resultaat per geïnvesteerde euro.

De workshops, trainingen en coaching van Power2Improve Academy zijn afgestemd op:

 • het niveau
 • de leerstijl
 • de leervoorkeuren
 • de leerbehoeften en
 • de toepassingscontext
van de individuele deelnemer. Vandaar dat iedere training, workshop en serie coachingsessies start met een persoonlijke intake en/of test.

studentimized, blended, learning

Altijd, in iedere leeromgeving, op elk device

Studentimized Blended Learning werkt altijd, in iedere leeromgeving en op elk device. Studenten op hogescholen en universiteiten, excellente scholieren, maar ook werknemers en klanten van bedrijven profiteren van het hoge leerrendement.

In de vorm van op maat ontworpen skills-programma’s en Future Proof Professional-programma’s voor customer academy’s en corporate university’s, bijvoorbeeld. Een speciaal samengestelde Studentimized Blended Vrijwilligers Academie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De voor de deelnemer geoptimaliseerde combinatie van online en offline leren

Basiskennis doen deelnemers online op. Wat ze daarna nog kunnen verbeteren, leren ze tijdens targeted on site workshops.

Onderwerp naar keuze

Power2Improve Academy biedt Studentimized Blended Learning-oplossingen op maat. In het Nederlands en het Engels. Diverse onderwerpen zijn mogelijk. Denk o.m. aan:

studenten, student, Tilburg University, UvT, studentimized, blended, learning, online, mobiel, mobile

Optimaal leerresultaat en leerrendement

Studentimized Blended Learning is effectief, efficiënt en economisch:

 • Écht op maat.
 • Op eigen tempo, op elke plek, via elk device.
 • Deelnemers besteden hun tijd alleen aan dat wat zij nog hebben te verbeteren.
 • Basiskennis doen deelnemers online op. Wat ze daarna nog te verbeteren hebben, leren ze tijdens targeted, on site workshops.
 • Alleen resources gebruiken voor mensen die willen.
 • Meetbare resultaten.
 • Deelnemers leren van en met elkaar.

studenten

Peer- en meta-learning

Studentimized Blended Learning helpt deelnemers zich op de meest effectieve manier te ontwikkelen, gebruik makend van de laatste inzichten en ontwikkelingen uit de psychologie, de sociologie, onderwijswetenschappen en best practices.

 • Studentimized Blended Learning stimuleert en faciliteert zelfsturend, ervarend en toegepast leren, ondersteund peer en meta-learning, dat kritisch denken stimuleert.
 • Meeliften en wachttijden voor deelnemers worden geminimaliseerd.
 • Deelnemers krijgen signalen die het leren vergemakkelijken en versnellen, gebaseerd op hun individuele gedrag.
 • Deelnemers krijgen bovendien concrete tips op basis van effectief leergedrag van deelnemers met een vergelijkbaar profiel.

studenten, student, Tilburg University, UvT, studentimized, blended, learning, online, mobiel, mobile

Volledig Studentimized Blended Learning Skillsprogramma

Voor Tilburg University ontwikkelen en verzorgen we een compleet Studentimized Blended Learning Skillsprogramma, in het Nederlands en in het Engels. De circa 1.000 eerstejaars Bachelor-studenten, van 6 verschillende opleidingen, krijgen online modules en on campus workshops over die onderdelen vanTilburg Universityde leerstof waarop zíj hun kennis en kunde nog kunnen verbeteren. Onderwerpen die ze al beheersen, kunnen ze overslaan. Dit resulteert in gemotiveerdere studenten, en aantoonbaar betere en blijvende studieresultaten.