Medewerkers faciliteren doorleven van merkidentiteit

Enthousiasme, training, coaching, personal coaching

Situatie: een groep medewerkers gaat collega’s begeleiden bij het doorleven van de nieuwe merkidentiteit, en de bijbehorende cultuur van samenwerken. Onder het motto ‘Samen doen, is samen groeien’, richten deze facilitators zich specifiek op het delen en verbinden van informatie en enthousiasme. Door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring en betrokkenheid.

Klantbehoefte: ‘Help deze groep zogeheten Superpromoter-collega’s te inspireren en beter om te gaan met groepsdynamiek, tegenslagen en weerstand.’

Onze oplossing: de Superpromoter-medewerkers trainen en coachen. Individueel en samen, op het gebied van groepsdynamiek en persoonlijke effectiviteit.

Onze aanpak: met elk van de deelnemers houden we een individuele intake. Op basis van de daaruit gedestilleerde ontwikkelbehoeften, sterktes, talenten en leerstijlen ontwikkelen we een maatwerkpakket aan workshops, trainingen, coaching en intervisie.

Samengevat

Branche: financiële dienstverlening

Opdrachtgever: SNS Bank

Thema’s: persoonlijk leiderschap, high performance team
building
, persoonlijke effectiviteit, personal branding

Onze dienstverlening: Personalized Training en Practical Coaching, adviesenthousiasme training, enthousiasme coaching

Lees meer: Medewerkers met passie, maken klanten tot meer dan fan

Resultaten:

✓ Op maat gemaakte workshops en bijeenkomsten succesvol gefaciliteerd door de deelnemers.
✓ In een jaar tijd heeft 83% van de deelnemers een nieuwe functie of rol verworven, passend bij ieders persoonlijke talenten, sterktes, waarden en ontwikkelwensen.
✓ De bedrijfstrots en aanbevelingsbereidheid van de groep deelnemers is significant hoger dan die van hun collega’s.
✓ Deze case is als best practice beschreven in zowel de herziene uitgave van Connect! (Managementboek van het Jaar 2011) van Menno Lanting als de Enthousiasme Trilogie van Rijn Vogelaar.

Connect, Flame, Flow, Flood