Vanmorgen luisterde ik naar een podcast van vrouwelijk leiderschapscoach Ellie Nieves. Te gast was Renee Weisman, diversiteitadviseur en schrijver van Winning in a Men’s World. Geen klagerig boek over het glazen plafond, maar een keiharde confrontatie met de werkelijkheid.

Vrouwen bemensen meer dan 50 procent van de werkzame bevolking. Toch is 97 procent van de bestuurders van de grootste bedrijven man. Waarom zo weinig vrouwen de top halen? Ze hebben het, zegt Weisman, vooral aan zichzelf te danken: “Ze twijfelen te veel. En ze zijn te afwachtend.” Bovendien: “Vrouwen zeggen niet wat ze willen, als ze al weten wat dat is. Ze wachten tot anderen ze wijzen op kansen en mogelijkheden. En voelen zich miskend als dat niet gebeurt.”

Hoe anders dan de gemiddelde man, stelt de diversiteitsadviseur. “Toen ik manager was en ik vrouwelijke medewerkers vroeg wat ze over vijf jaar wilden doen, zeiden ze: ‘Iets wat een wezenlijke bijdrage levert aan het bedrijf.’ Mannen zeiden: ‘Dan wil ik jouw baan hebben. Hoe kunnen we dat regelen?’”

Vraag wat je verdient

Vrouwen hebben er vaak moeite mee om de aandacht te vestigen op hun prestaties, verklaart Weisman. “Dat zien ze als opscheppen.” Dom, vindt ze, want: “Als je heel goed werk hebt geleverd, en niemand weet dat, heb je dan eigenlijk wel goed werk geleverd?” Je mag niet aannemen dat collega’s en leidinggevenden weten waaraan je werkt, vervolgt de auteur. “Vaak klagen vrouwen als ze geen credits krijgen. Ze zeggen: ‘Ze weten niet eens wat ik heb gedaan.’ Dan is mijn vraag: ‘Heb je het ze verteld?’”

Weismans tip om om erkenning te vragen: “Gebruik de communicatiemiddelen die op jouw werk gangbaar zijn.” Als voorbeeld noemt ze:

• een e-mail of een persbericht versturen, waarin je bekendmaakt wat je hebt gedaan

• je prestaties presenteren tijdens een belangrijke bijeenkomst

Let wel op dat je dat zelf doet, benadrukt ze: “Want de boodschap wordt vaak geassocieerd met de boodschapper.” Klinkt dit niet helemaal comfortabel? De consultant heeft meer adviezen: “Je hoeft niet te zeggen: ‘Dit heb ik gedaan! Goed, hè?’ Zeg: ‘Kijk eens naar deze resultaten!’ Dan zullen mensen jou erkennen als degene die ze heeft gecreëerd.”

Van angst naar kracht

Hoewel erg Amerikaans, is veel van Weisman’s boodschap zeer herkenbaar. Ook ik wachtte lange tijd af wat anderen voor mij in petto hadden. Welke mogelijkheden leidinggevenden zagen en mij boden. De laatste tijd doe ik het anders. Weisman’s adviezen volg ik onbewust al een poosje op, al sinds voordat ik ze kende. Het is mij nu duidelijk waar mijn sterktes liggen, waar en wanneer ik in mijn kracht sta. Dat heb ik onlangs nog maar eens op tafel gelegd en gekoppeld aan een concreet voorstel. Met resultaat. Ik krijg de kans om een droombaan te verwezenlijken! Wat dat precies inhoudt, kan ik nu nog niet zeggen. Binnenkort volgt meer.

De moraal van dit verhaal? Neem het heft in eigen hand! Stap over je angst heen. Zeg wat je wilt en vraag erom. De kans is groot dat je het krijgt. En zo niet? Wat is dan het ergste wat kan gebeuren? Als het antwoord ‘Nee’ is, probeer je het nog een keer of – worst case scenario – blijf je op het punt waar je al was!

Ter inspiratie: