De presentaties die Gustaaf en Nathalie tijdens de Social Media @ HR Summit 2012 in Dublin hielden, zijn zo goed ontvangen, dat ze zijn gevraagd om deel uit te maken van een Global Leadership Team over Social Business. En wel dat van Social Media in Organizations (SMinOrgs). Binnen deze internationale community helpen professionals elkaar de gevolgen die social media op organisaties hebben te begrijpen en te benutten.

De communityleden wisselen informatie, kennis en ervaring uit. Over de effecten op vakgebieden als marketing, branding, sales, public relations en klantenservice afzonderlijk, en op de organisatie als geheel. Ook de uitwerking op medewerkers en algemene sociaal-economische ontwikkelingen komen aan bod.

Over wat precies onze rol zal zijn, zijn we nog in gesprek. Zodra meer bekend is, laten we dat zeker weten!