Universitaire studenten krijgen vaak niet veel vaardighedenonderwijs aangeboden. Voor de 800 à 1000 aankomende eerstejaars van de economische faculteit van Tilburg University, de Tilburg School of Economics and Management, is dat wel anders. Alleen al in het eerste semester van hun academische opleiding krijgen zij maar liefst drie vakken op het gebied van skillsontwikkeling: schrijfvaardigheid, informatievaardigheden en presentatievaardigheden. Op verzoek van het faculteitsmanagement gaat Power2Improve, specialist op het gebied van advies, coaching, training en onderwijsinnovatie, deze vakken ontwikkelen, én verzorgen. Studentimized en blended. Zowel in het Nederlands, als in het Engels.

Optimale combinatie van online en offline leren

Onze unieke, Studentimized Blended Learning-methode garandeert de optimale combinatie van online en offline leren voor de deelnemer/student. Dat betekent dat onze workshops, trainingen en coaching zijn afgestemd op:

  • het niveau,
  • de leerstijl,
  • de leervoorkeuren,
  • de leerbehoeften, én
  • de toepassingscontext van de individuele deelnemer.

Gemotiveerdere studenten, en betere studieresultaten

Deze bewezen aanpak, die gebaseerd is op meer dan 30 jaar internationale trainings- en onderwijservaring, resulteert aantoonbaar in gemotiveerdere studenten, en betere, blijvende studieresultaten.

De circa 1.000 Tilburgse eerstejaars, van 6 verschillende opleidingen, krijgen online modules en on campus workshops. Ze hoeven alleen modules te volgen over die onderdelen van de leerstof waarop zíj hun kennis en kunde nog verder kunnen verbeteren. Onderwerpen die ze al beheersen, kunnen ze overslaan. Vandaar dat iedere module start met een persoonlijke intake en/of test.

Het programma stimuleert en faciliteert ook nog eens peer en meta-learning, terwijl meeliften en wachttijden voor studenten worden geminimaliseerd. Juist omdat het het begin is van hun academische carrière is een belangrijk bijkomend doel: zelf sturend leren ontwikkelen.

Naast dit alles is het programma ontworpen rond een slim zelflerend geautomatiseerd systeem. Studenten krijgen signalen die het leren faciliteren en versnellen, gebaseerd op hun individuele gedrag. Bovenden krijgen ze concrete tips op basis van (effectief leer)gedrag van vergelijkbare studenten.

Wil jij de eerstejaars van de Tilburg School of Economics and Management helpen bij het verbeteren van hun schrijfvaardigheden? We hebben nog plek in ons trainersteam!

Studentimized, blended learning, vacature, trainer, assistent trainer, schrijfvaardigheid, docent, leraar